BodySculpt HIFEM+RF

HIFEM-teknik (High Intensity Focused Electro-Magnetic) inducerar maximala muskelsammandragningar som inte kan uppnås genom vanlig träning (eller frivilliga sammandragningar). Under normala frivilliga muskelsammandragningar slappnar muskelfibrerna av mellan varje nervstimulans, HiFEM genererar impulser vid en så snabb frekvens att det inte tillåter en sådan avslappningsfas.

Maximala sammandragningar orsakar en förbättrad frisättning av adrenalin, vilket utlöser en intensiv nedbrytning av fettcellerna.
Vid exponering av maximala sammandragningar tvingas muskelvävnaden att anpassa sig och svarar med en djup ombyggnad av dess inre struktur vilket resulterar i muskeluppbyggnad och fettförbränning.

Bäst effekt har HIFEM på en person som redan är hälsomedveten och tränar, men som vill ha lite hjälp på traven eller har fastnat på en träningsplatå.

HIFEM ger också fina resultat på magmuskler som försvagats efter graviditet. En stark bålmuskelatur ger även en bättre hållning och minskar ryggbesvär.

Hos oss på Hudcoachen har vi även en sittplatta för bäckenbottenträning.

Vilka områden kan tränas?

• Biceps
• Triceps
• Mage
• Rumpa
• Lår
• Vader
• Bäckenbotten

• 30 min behandling av magen motsvarar 20 000 situps.
• 4-6 behandlingar kan öka din muskelmassa cirka 16 procent.
• 4-6 behandlingar kan minska din fettmängd ovanpå en muskel med upp till 19 procent.
• 4-6 behandlingar kan en omfångsminskning på 4cm på behandlade området.
• Inga invasiva ingrepp behöver göras och återhämtningstiden är omedelbar.

Muskeluppbyggnad vid allmän träning vs HiFEM

Allmän träning:

1. Hjärnan kontrollerar muskelmotorerna.
2. Styrkan och amplituden hos muskelsammandragningar är begränsad och bara vissa muskler kommer att tränas.
3. Muskeluppbyggnadseffekten är svår att uppnå på kort tid.

HIFEM- tekniken

1. Tränger djupt in i muskelvävnaden och använder högfrekventa kontraktionssignaler för att direkt trigga musklerna.
2. Upp till 20 000 extrema muskelövningar på 30 minuter.
3. Snabb muskeluppbyggnadseffekt.

Fettreducering vid allmän träning vs HiFEM

Allmän träning

1. Vid allmän träning konsumerar kroppen huvudsakligen kolhydrater under de första 10-15 minuterna och sedan ökar gradvis fettförbränningen.
2. Kan bara minska volymen av fettceller.
3. Cellulitreducerande effekt är svår att uppnå på kort tid.

HiFEM +RF tekniken

BodyScult HiFEM– avger synkroniserade RF- och HIFEM-energier.
På grund av den radiofrekventa uppvärmningen stiger muskeltemperaturen snabbt med flera grader. Detta förbereder musklerna för exponering för stress, liknande vad en uppvärmningsaktivitet gör innan ett träningspass. På mindre än 4 minuter når temperaturen i subkutant fett nivåer som orsakar apoptos, det vill säga fettceller skadas permanent och tas långsamt bort från kroppen. Kliniska studier visade i genomsnitt en minskning av subkutant fett med 30 %.

1. När du gör extrem muskelsammandragning, ökar snabbt efterfrågan på energiförbrukning av fettceller.
2. Fettsyror bryts ned av triglycerider och flyter ut från fettceller, vilket gör fettcellerna mindre. När koncentrationen av den frisatta fettsyran är för hög, inducerar den fettcellens apoptos och minskar antalet fettceller.
3. Dubbel cellulitreducerande effekt, formningseffekten är mer framträdande.

Bäckenbottensträning

HIFEM BodySculpt är den världsunika metoden för att hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse.

Bäckenbottenmusklerna är det lager av muskler som stöder bäckenorganen och sträcker sig över bäckenbotten. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen. Försvagade bäckenbottenmuskler betyder att inre organ inte stöds fullt ut och man kan ha svårt att kontrollera urinblåsan.

HIFEM använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling.

Under en behandling sitter du FULLT PÅKLÄDD på bäckenbottenplattan och kan t.ex. läsa en bok.
HIFEM är en icke-invasiv behandling som inte är baserad på värme eller kyla. Med andra ord finns inga risker för brännskador, ärrbildning eller svullnad.

• Urininkontinens
• Bäckenbottenproblem
• Nedsatt intim tillfredsställelse